بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان از نمایشگاه دائمی پلیس مبارزه با موادمخدر

روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان از بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان از نمایشگاه دائمی پلیس مبارزه با موادمخدر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان امیر نجم پیش از ظهر امروز، در پلیس مبارزه با موادمخدر استان حضوریافت و از نمایشگاه دائمی موادمخدر بازدید کرد.

نجم در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش پلیس در اجرای فعالیت های آموزشی و اجتماع محور، بر تقویت تعامل و همکاری های دوجانبه با هدف ارتقاء دانش پیشگیرانه آحاد جامعه تاکیدکرد.

سرهنگ سید امیرحسین موسوی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان سمنان نیز از عزم این مجموعه در پیشگیری از بلای خانمانسوز اعتیاد خبرداد.