رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چهارمحال و بختياري گفت

اخذ مجوز ماده ۲۳ براي اجراي دو طرح در چهارمحال و بختياري

علي شهريارپور اظهار کرد: با پيگيري‌هاي انجام شده در سطح ملي طرح‌هاي بهسازي محور حاشيه زاينده رود از سامان تا قراقوش و بهسازي محور باباحيدر به چلگرد مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق(۲) را اخذ کردند که با صدور مجوز ماده ۲۳، اين طرح‌ها در قانون بودجه سال‌جاري رديف اعتباري گرفته‌اند. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي […]

علي شهريارپور اظهار کرد: با پيگيري‌هاي انجام شده در سطح ملي طرح‌هاي بهسازي محور حاشيه زاينده رود از سامان تا قراقوش و بهسازي محور باباحيدر به چلگرد مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق(۲) را اخذ کردند که با صدور مجوز ماده ۲۳، اين طرح‌ها در قانون بودجه سال‌جاري رديف اعتباري گرفته‌اند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چهارمحال و بختياري افزود: اين طرح‌ها که از طرح‌هاي مهم و داراي اولويت چهارمحال و بختياري است و نقش قابل‌توجهي در توسعه گردشگري و رونق شاخص‌هاي اقتصادي منطقه خواهند داشت.

وي يادآور شد: اجراي اين طرح‌ها مدت‌ها منتظر اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) بوده‌اند که با پيگيري‌هاي مستمر و نتيجه‌بخش مسئولان چهارمحال و بختياري به‌ويژه استاندار و نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي در اواخر سال گذشته اين مجوز صادر و سپس در قانون بودجه امسال براي آن‌ها رديف اعتباري منظور شد.

شهريارپور خاطرنشان کرد: با تخصيص اعتبارات مصوب، عمليات اجرايي طرح‌هاي بهسازي محور حاشيه زاينده رود از سامان تا قراقوش و بهسازي محور باباحيدر به چلگرد شروع خواهد شد.