احیای بافت فرسوده شهری با مشارکت شهرداری سمنان و بانک مسکن

شهردار سمنان از احیای بافت فرسوده شهری با مشارکت شهرداری سمنان و بانک مسکن خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بين الملل شهرداری سمنان، در راستاي توسعه و گسترش تعاملات سازمانی و همچنين ارتقاي همكاری ميان شهرداری سمنان و بانک مسکن، سیدعلی مرتضی نژاد شهردار سمنان با مدير شعب بانک مسکن استان سمنان در خصوص تسهيلات بافت فرسوده دیدار و گفتگو کردند.مرتضی نژاد با بیان اینکه تخفيف و امتیازات برای صدور پروانه در بافت فرسوده از موارد تشويقي شهرداري براي احياي بافت فرسوده می باشد تاكيد کرد: ما بايد با آگاهي و اطلاع رساني به مردم استان از خدمات ويژه بانك مسكن براي احياي بافت فرسوده، ساكنين بافت را ترغيب به نوسازي نماييم و به همين منظور لازم است نسبت به برگزاری جلسه كارشناسي ميان بانك مسكن و دفتر كارگزاري شهرداري جهت احياي بافت فرسوده اقدام گردد.

شهردار سمنان از پيگيري امور و همكاري مديريت و شعب بانك مسكن با مجموعه شهرداري تشكر نمود و بيان داشت: با ارتقاي تعامل و همكاري هاي دو جانبه اقدامات سازنده در جهت رونق شهر و ایجاد اشتغال انجام خواهد شد.

خاکساری ضمن اشاره به اهداف مشترك بانك مسكن و شهرداري در حوزه ساخت و ساز عنوان کرد: بانك مسكن، استعلام وضعيت ملك از شهرداري ها را براي انواع تسهيلات پرداختي الزام نموده كه همين امر موجبات وصول كارمزد و ايجاد درآمد براي شهرداري ها را فراهم مي نمايد.

وی عنوان کرد: در مقابل انتظار مي رود شهرداري، پيمانكاران خود را جهت صدور انواع ضمانتنامه به بانك مسكن معرفي نمايند كه در اين راستا لازم است با بررسي زواياي مختلف همكاري، تفاهم و توافقاتي فيمابين صورت پذيرد.

مدير شعب بانک مسکن استان سمنان با اشاره به اقدامات سازنده بانك در جهت رونق شهر و احياي بافت فرسوده گفت: شرايط پرداخت تسهيلات طرح نهضت ملی مسكن در منطقه بافت فرسوده و همچنين كاهش ۱/۵درصدي نرخ تسهيلات مسكن و مدت زمان تقسيط تسهيلات از ۱۲ به ۱۵ سال، پرداخت و آمادگي خود را براي هر گونه همكاري با شهرداري و سازمان هاي زيرمجموعه اعلام نموده است.

در این جلسه در خصوص ورود شرکت سرمایه گذاری مسکن به حوزه مشارکت پروژه های شهرداری بویژه جهت بازآفرینی و نوسازی بافت فرسوده شهر سمنان هماهنگی هایی صورت پذیرفت.