شهردار منطقه ۸ خبر داد:

۶۵ هزار بوته گل پاییزی در معابر تبریز کاشته شد

به گزارش شهریار، رضا جان فشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام یافته، شهرداری منطقه ۸ از ماه گذشته، اقدام به کاشت انبوه گل‌های پائیزی در معابر و میادین و پارک‌های منطقه ۸ کرده است که با انجام گلکاری‌های وسیع،  رنگ و بوی متفاوتی به بافت تاریخی شهر بخشیده است. جان فشان در […]

به گزارش شهریار، رضا جان فشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام یافته، شهرداری منطقه ۸ از ماه گذشته، اقدام به کاشت انبوه گل‌های پائیزی در معابر و میادین و پارک‌های منطقه ۸ کرده است که با انجام گلکاری‌های وسیع،  رنگ و بوی متفاوتی به بافت تاریخی شهر بخشیده است.

جان فشان در ادامه افزود: طی سالجاری، ۵۶۵ هزار بوته گل فصلی شامل ۳۰۰ هزار بوته گل بهاره و ۲۰۰ هزار بوته گل تابستانی و ۶۵ هزار بوته گل پائیزی در معابر منطقه ۸ کاشته شده است.

وی گل‌های منتخب برای کاشت را از لحاظ نوع و شکل ظاهری متنوع عنوان کرد و گفت: زیبایی بصری و افزایش روحیه شادابی و رضایت‌مندی شهروندان در گلکاری‌های انجام یافته مد نظر بوده است.