کمیته تحکیم، عهده دار آموزش‌های بعد از ازدواج

رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد در جلسه این کمیسیون مطرح کرد: در جلسه کمیسیون خانواده، سازمان بهزیستی که ریاست کمیته تحکیم را به عهده دارد گزارشی از عملکرد ۶ ماه اول سال خود ارائه داد.

پارسائیان ادامه داد: سازمان بهزیستی و کمیته تحکیم غالبا وظیفه انجام آموزش های بعد از ازدواج، زوج های در معرض خطر و همچنین بچهای طلاق را بر عهده دارند.
به گفته وی، فعال شدن انجمن بچه های طاقت نیز در دستور کار قرار گرفت، این انجمن وظیفه دارد تا برای بچه های طلاق آموزش های مربوط به بعد از طلاق والدین همچنین مشاوره صورت می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: باتوجه به اینکه آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیز بهترین گلوگاه برای آموزش پیش از ازدواج هستند قرار است جلسه ای با حضور این دو نهاد و بهزیستی برای آماده سازی بستر آموزش در کمیسیون خانواده برگزار شود.