کمبود پاکبان در بجنورد

به گزارش شهرداران و عضو هیأت رئیسه و رئیس مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد از کمبود حداقل ۲۰۰ نفر پاکبان در مرکز استان برای بهبود خدمات خبر داد. سید محسن موسوی  اظهار کرد: بجنورد بیش از ۳۵۰ هزار هکتار وسعت دارد و برای رفت و روب معابر شهری آن دست […]

به گزارش شهرداران و عضو هیأت رئیسه و رئیس مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد از کمبود حداقل ۲۰۰ نفر پاکبان در مرکز استان برای بهبود خدمات خبر داد.

سید محسن موسوی  اظهار کرد: بجنورد بیش از ۳۵۰ هزار هکتار وسعت دارد و برای رفت و روب معابر شهری آن دست کم ۲۰۰ نفر پاکبان برای رسیدن به پایین‌ترین سطح استاندارد، کمبود داریم.

وی بیان کرد: اکنون حدود ۲۰۰ نفر پاکبان در بجنورد هستند که به نظافت معابر می‌پردازند و در بعضی مناطق با نارضایتی مردم روبه‌رو هستیم.موسوی تاکید کرد: شهرستان بجنورد در کمترین حالت ممکن به ۴۰۰ نفر نیروی پاکبان نیاز دارد و شرایط کنونی سبب سنگین شدن کار برای نیروها و نارضایتی مردم در بعضی محله‌ها شده است.

وی گفت: بازنشستگی و محدودیت‌های مالی در سال‌های مختلف سبب کمبود بیش از پیش نیروی پاکبان شده است. البته اقدامات مناسبی برای جبران آن در برنامه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر انجام می‌شود.رئیس مرکز آموزش، پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: باید جذب نیروی انسانی براساس سرانه استاندارد نیروهای پاکبان و متناسب با مساحت معابر شهری باشد. در غیر این صورت، رضایتمندی حاصل نمی‌شود.وی افزود: شورای اسلامی شهر با برگزاری مناقصه برای برون‌سپاری نظافت شهری در مناطق ۱ و ۲ موافقت کرده است. در ادامه شاهد جذب نیرو برای بهبود خدمات در بخش نظافت شهر خواهیم بود.