روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

کسب رتبه برتر روابط عمومی توزیع برق استان مرکزی در ارزیابی استانداری

این ارزیابی از عملکرد روابط عمومی ها طی سال ۱۴۰۰ در محورهای اطلاع رسانی ،تبلیغات و انتشارات،ارتباطات درون و بروت سازمانی،روابط عمومی الکترونیک، برنامه ریزی،مستند سازی،آموزش و پژوهش ،کسب عناوین برتر و نو آوری و خلاقیت صورت پذیرفت‌. طی مراسمی با حضور “فرزاد مخلص الائمه”استاندار مرکزی از “علی رضایی “مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی […]

این ارزیابی از عملکرد روابط عمومی ها طی سال ۱۴۰۰ در محورهای اطلاع رسانی ،تبلیغات و انتشارات،ارتباطات درون و بروت سازمانی،روابط عمومی الکترونیک، برنامه ریزی،مستند سازی،آموزش و پژوهش ،کسب عناوین برتر و نو آوری و خلاقیت صورت پذیرفت‌.

طی مراسمی با حضور “فرزاد مخلص الائمه”استاندار مرکزی از “علی رضایی “مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اهدای لوح تقدیر و تندیس این ارزیابی تجلیل شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی