شروع انتخابات کانون های نوجوانان محلات منطقه۱۳

محلات منطقه۱۳

با توجه به تشکیل کانون نوجوانان در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، انتخابات کانون های محلات دوازده گانه این منطقه آغاز شد.‌

به گزارش شهرداران و  روابط عمومی شهرداری منطقه۱۳، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه۱۳ با اشاره به شیوه نامه آموزش های شهروندی در جهت تشکیل و ساماندهی محله گفت: به منظور افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری در ، انتخابات دبیر نوجوانان دختر و پسر محلات اسدی و زاهدگیلانی، آشتیانی و حافظیه با حضور و مشارکت نوجوانان فعال ، مدیر آموزش های شهروندی، رییس و کارشناسان ادارات اجتماعی نواحی چهارگانه، مدیر و معتمدین محلات برگزار شد. وی با بیان اینکه تا پایان پانزدهم اسفند ماه، دبیر کانون دختران و پسران شش محله تعیین می شود، افزود: در مراسم انتخابات کانون ها از هر محله، چهار کاندید معرفی می شوند که در ابتدا به ارائه برنامه و اهداف خود می پردازند و سپس شرکت کنندگان با پر کردن تعرفه رای گیری به پای صندوق رای رفته و به کاندیدای مورد نظر خود رای می دهند که پس از شمارش آرا توسط کارشناسان سراهای محلات، دبیران پسران و دختران انتخاب و معرفی می شوند.شهردارمنطقه۱۳ با اشاره به تشکیل و فعالیت کانون نوجوانان محلات منطقه افزود: سراهای محلات پاتوق فرهنگی اجتماعی مناسبی برای فعالیت اعضای کانون نوجوانان محلات است که از ظرفیت فکری و عملی آنها می توان در پیشبرد اهداف مدیریت شهری بهره برد.وی اظهار داشت: کانون نوجوانان محلات با استفاده از ظرفیت سراهای محلات، پاتوق های دوستانه را برگزار کرده و همسالان و دوستان خود را عضو این کانون ها کنند تا از این طریق بستر مناسب مشارکت آنها در برنامه های اجتماعی ، بستر مناسب رشد خلاقیت فراهم شود .علی احمدی خاطر نشان کرد: پس از انتخابات دبیر کانون نوجوانان محلات، دبیران کل پسران و دختران منطقه نیز انتخاب می شوند.