کاشت گل های فصلی از برنامه های اصلی سازمان فضای سبز شهرداری بندرعباس

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس گفت: تولید و تکثیر و کاشت انواع نشا، گل های فصلی در بندرعباس یکی از برنامه های اصلی این سازمان می باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس به نقل از روابط عمومی سازمان سیما منظر، شهرام آرمان با بیان اینکه تولید و تکثیر و کاشت انواع نشا، گل های فصلی در بندرعباس یکی از برنامه های اصلی این سازمان بوده است، اظهار داشت: امسال بیش از یک میلیون نشاء بوته گل فصلی متناسب با آب و هوای شهرستان بندرعباس با شروع فصل پاییز در سطح شهر، میادین و پارک ها کاشت می شود.
آرمان با بیان اینکه هرسال از اوایل مهر کاشت گل های فصلی در بندرعباس آغاز می شود و تا آخر فروردین سال بعد ادامه خواهد داشت، افزود امسال عملیات کاشت گلهای فصلی شامل انواع گونه های اطلسی، آهار، جعفری، اطلسی محلی، همیشه بهار و داوودی وحشی، کوکب، آفتابگردان زینتی و گازانیا که با شرایط آب و هوایی این اقلیم سازگار هستند همزمان با شروع فصل پاییز آغاز می شود.
رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس گفت: یکی از مهم ترین اولویت های این سازمان حفظ طراوت و شادابی شهر می باشد.