رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز؛

نظارت به فعالیت حوزه کارپردازی خدمات شهری

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز بر تعیین تکلیف وضعیت قرارداد مربیان تاکید کرد. به گزارش شهرداران و  روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، فریدون بابایی اقدم صبح روز یکشنبه،۲۴ دی ماه در صد و شصت و هشتمین جلسه علنی طی تذکری اظهار کرد:کارپردازی خدمات شهری همکاران حوزه […]

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز بر تعیین تکلیف وضعیت قرارداد مربیان تاکید کرد.

به گزارش شهرداران و  روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، فریدون بابایی اقدم صبح روز یکشنبه،۲۴ دی ماه در صد و شصت و هشتمین جلسه علنی طی تذکری اظهار کرد:کارپردازی خدمات شهری همکاران حوزه خدمات زحمات بسیاری را متحمل می شوند که از این جهت تقدیر و تشکر می کنیم ولی از حوزه کارپردازی این بخش موضوعاتی مبنی بر تفاوت قیمت خرید مصالح و مواد مورد نیاز این حوزه مطرح می شود که این تفاوت بسیار زیاد و شائبه برانگیز است. بهتر است نظارت های بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنانش اذعان کرد: موضوع بعدی وضعیت قرارداد مربیان بوده که از صبح به بنده پیامک های مکرری را ارسال می کنند و پیگیر وضعیت کارشان هستند، خواهشمندیم در رابطه با این بحث طبق قول قبلی شهردار مبنی بر تبدیل وضعیت مربیان تا آخر سال اقدامات لازم اتخاذ شود تا نگرانی این افراد برطرف گردد.

بابایی اقدم در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: بحث آخرهم مربوط به پرداخت بن به نیروهای شرکتی بوده که بهتر است دستورات لازم در خصوص پرداخت این مبلغ از سوی شهردار صادر شود. و همچنین در خصوص بحث افزایش حقوق نیروها لازم است گزارش کاملی از سوی شهرداری ارائه شود.