کارگاه آموزشی در ارومیه بمناسبت روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

کارگاه آموزشی بمناسبت گرامیداشت روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه؛ همزمان با روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، معاونت اجتماعی این سازمان با دعوت از کارشناسان سازمان‌های آتش‌نشانی و مدیریت پسماند شهرداری ارومیه به آموزش نکات اطفاء حریق و نحوه مقابله با حوادث و […]

کارگاه آموزشی بمناسبت گرامیداشت روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد

به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه؛ همزمان با روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، معاونت اجتماعی این سازمان با دعوت از کارشناسان سازمان‌های آتش‌نشانی و مدیریت پسماند شهرداری ارومیه به آموزش نکات اطفاء حریق و نحوه مقابله با حوادث و همچنین مباحث زیست محیطی پرداخت.
آموزش حقوق شهروندی نیز از جمله آیتم‌های دیگر در این کارگاه بود.