جلوگیری از تخریب بناهای مجاور کاخ گلستان

سیداحمد علوی؛

رئیس کمیته گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از مجموعه کاخ گلستان در منطقه ۱۲ و اشاره به اهمیت تاریخی آن، بر تلاش شورای برای جلوگیری از تخریب بناهای مجاور کاخ گلستان تاکید کرد.

به‌ گزارش شهرداران و پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران به همراه جمعی از مدیران شهری منطقه ۱۲، از سرای کاظمی در محله امام زاده یحیی(ع) و کاخ گلستان بازدید کردند.

علوی با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری در حوزه گردشگری گفت: امیدوارم با تشکیل هلدینگ گردشگری نسبت به ساماندهی موزه ها و خانه موزه هایی که در اختیار شهرداری تهران قرار دارد و اکنون کمتر از ۲۰ درصد آنان مورد بهره برداری قرار دارد، اقدام شود و نسبت به مرمت آثار تاریخی و میراثی شهر تهران و شناساندن آنان به شهروندان در سطح شهر و همچنین صنایع دستی و کارآفرینی به صورت یکپارچه اقدام شود.

وی افزود: همه این اقدامات برای این است که حال شهروندان تهرانی ما بهتر از اکنون باشد و ما هم بتوانیم به رشد و ارتقای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر تهران کمک کنیم.

علوی در بازدیدی که از مجموعه کاخ گلستان نیز داشت، بازگشایی درب تکیه دولت را بسیار موثر دانست و افزود: کاخ گلستان تنها اثر میراثی تهران است که ثبت جهانی شده و حفظ این مجموعه و جلوگیری از تخریب بناهای مجاور آن بسیار مهم است.

در ادامه این بازدید تعدادی از مدیران شهری گزارشی از اقدامات شهرداری منطقه ۱۲ در ایام نوروز ارائه دادند