عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت:

پیگیر ورزش پایه و همگانی خواهیم بود

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با راه اندازی شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز پیگیر ورزش پایه و همگانی خواهیم بود و در ورزش قهرمانی نیز به صورت محدود فعالیت خواهیم کرد.

به گزارش شهریار، شهرام دبیری صبح امروز در نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به اندازه‌ای پرمشغله است که به حوزه ورزش نمی‌رسد و به همین دلیل تصمیم بر تفکیک آن گرفته شد.

وی افزود: وزارت کشور مصوبه شهرداری تبریز در خصوص راه اندازی این باشگاه را تایید کرده و اساسنامه شرکت را خواسته است.

دبیری از اساسنامه به عنوان چارچوب و سیاست کاری عنوان کرد و ادامه داد: این شرکت مانند شرکت عمران و توسعه برای مجموعه شهرداری است و تمام بودجه آن با شهرداری و نظارت نیز با شهرداری خواهد بود. شورای اسلامی شهر نیز حسابرسی لازم را انجام خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: تمام سازمان‌هایی که از طریق ماده ۸۴ فعالیت می‌کنند، از نظر مدیریتی استقلال دارند ولی بودجه و نظارت آنها بر عهده شهرداری است.

دبیری با تاکید بر اینکه در شورای قبلی و شورای فعلی، بودجه‌ای برای ورزش قهرمانی اختصاص یافته است، گفت: شورای قبلی هیچ مصوبه‌ای برای تعطیلی ورزش نداشته و هیئت تطبیق و شورای حل اختلاف مخالف ادامه فعالیت سازمان ورزش شهرداری تبریز بودند.