پیگیری جدی شورای شهر تهران برای حل مشکلات بافت فرسوده

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زمان صحبت بر روی ضرورت احیای بافت فرسوده به سر آمده است از اقدام عملیاتی مدیریت شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده و پیگیری جدی شورای شهر تهران برای این موضوع خبر داد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران پرویز سروری نایب رئیس […]

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زمان صحبت بر روی ضرورت احیای بافت فرسوده به سر آمده است از اقدام عملیاتی مدیریت شهری برای حل مشکلات بافت فرسوده و پیگیری جدی شورای شهر تهران برای این موضوع خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه همایش آسیب شناسی بافت فرسوده که با حضور مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی، معاون شهرسازی شهرداری تهران، رئیس سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداران مناطق دارای بافت فرسوده و فعالان اقتصادی در بافت فرسوده، نمایندگان دفاتر تسهیل گری، نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک شهر و مشاورین اعضای شورای شهر تهران برگزار شد گفت: عملیاتی سازی احیای بافت فرسوده از موضوعات مهمی است که مدیریت شهری در دوره کنونی با تمام توان به دنبال آن است از این روی این نشست هم اندیشی برگزار شد تا بدانیم برای عملیات احیای بافت در چه نقاطی نیاز به اصلاح و یا حمایت وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه در این جلسه از موضوع حساسیت و یا ضرورت احیای بافت گذر شد، تصریح کرد: از آنجاکه شهروندان محترم در موضوع احیا بافت فرسوده با چالش مواجه هستند، در این جلسه بیشترین زمان برای سازندگان که درگیر مشکلات احیای بافت در کنار مالکان و شهرداری هستند در نظر گرفته شد و پس از آنها مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک و دفاتر تسهیل گری به بیان مشکلات عملیاتی احیای بافت پرداختند.

وی ادامه داد: در تکمیل این جلسه ۱۱ نفر از شهرداران مناطق که در محدوده خود درگیر با بافت فرسوده هستند به بیان مطالب خود پرداخته و در نهایت اقدامات شهرداری تهران توسط رئیس سازمان نوسازی شهر تهران و معاون شهرسازی شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفت.

نایب رئیس شورای شهر تهران افزود: در این جلسه که به ریاست مهندس چمران، رئیس شورای شهر تهران به عنوان مسلط ترین فرد در کشور به موضوع بافت فرسوده برگزار شد با نگاه محصول محور و ورود عملیاتی به حل مشکلات احیای بافت مباحث مورد تدقیق قرار گرفت.

سروری اظهار داشت: در این جلسه تلاش شد تا با اولویت بندی مشکلات به تولید ظرفیت های جدید و تولید جاذبه حداکثری پرداخته شود تا زمینه برای احیای بافت فراهم شود.

وی مباحث احصا شده در این جلسه را سرآغازی برای پیگیری عملیاتی رفع مشکلات بافت دانست و تاکید کرد: تمامی مشکلات احصا شده به مسئولین مربوطه ارجاع شده و ضمن پیگیری جدی، حل این مشکلات را به عنوان نمایندگان شهروندان محترم از مسئولین مطالبه خواهیم کرد.