شهردار منطقه ۴ تبریز خبر داد:

پیش بینی اعتبار به منظور اجرای سنگفرش و پیاده‌راه والمان در سال آینده

شهردار منطقه ۴ تبریز گفت: پس از بررسی طرح سنگفرش و پیاده راه والمان در کمیته فنی مقرر شد پس از پیش بینی بودجه جهت تملک املاک موجود در این طرح برای سال پیش رو، پیاده راه این خیابان نیز اجرایی شود.

به گزارش شهرداران، هادی مقدم زاده با اعلام این مطلب گفت: رویکرد شهرداری تبریز در دوره شورای ششم بر اساس نیازهای سرانه ای تعریف شده و پیش می رود. در همین راستا، توسعه زیرساخت‌های ورزشی یکی از اولویت های مهم منطقه ۴ بوده و پروژه های متعددی در این خصوص انجام می گیرد.

وی با اشاره به بافت متراکم منطقه، افزود: تکمیل مجموعه ورزشی استخر آتش‌نشانی ستارخان یکی از پروژه های حائز اهمیت بوده که در دو فاز در دست اقدام است. در فاز اول این مجموعه احداث ساختمان اداری و سوله را با پیشرفت ۷۰ درصدی و با شتاب پیگیری می شود و ساختمان اداری این مجموعه در مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و سوله آن در مساحت ۱۳۰۰ مترمربع در حال اجراست.

مقدم زاده ادامه داد: در فاز دوم این پروژه، عملیات بخش تأسیسات و مکانیکی این مجموعه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

شهردار منطقه ۴ تکمیل ورزشگاه شهید قویدل را یکی دیگر از گام های این منطقه برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی خواند و افزود: زمین چمن مصنوعی این ورزشگاه ۵ هزارنفری با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بهره برداری و تقدیم شهروندان شد.

مقدم زاده با اشاره به سومین گام شهرداری منطقه ۴ در توسعه زیرساخت‌های ورزشی تصریح کرد: فاز اول پروژه فرهنگی و ورزشی واقع در بلوار ستارخان (قانلی گول) با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در مرحله نصب چمن مصنوعی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: زمین چمن مصنوعی جنب فرودگاه به عنوان چهارمین گام منطقه ۴ در راستای فوق، به مرحله گرانول ریزی و اتمام نصب چمن مصنوعی رسیده است.

شهردار منطقه ۴ یادآور شد: در راستای نیازهای احصاء شده از ابتدای سال تا امروز بیش از ۳۲ هزار تن آسفالت در سطح منطقه توزیع شده است.

مقدم زاده از ارتقا سرانه های شهری با تکیه بر احصا دقیق نیازهای واقعی شهروندان در دوره فعلی مدیریت شهری خبر داد و گفت: با اتمام پروژه های ورزشی و فرهنگی در سطح منطقه، سرانه های شهری در حال افزایش است.