پیشرفت ۳۵ درصدی کفسازی گلستان شهدای ستارخان در تبریز

شهردار منطقه ۱۰ تبریز از تداوم عملیات کفسازی پیاده‌رو گلستان شهدای ستارخان با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.

به گزارش شهریار، موسی زارعی در بازدید از گلستان شهدای ستارخان اظهار کرد: معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه در کنار اجرای سایر عملیات عمرانی در این پارک ۳۵ درصد از عملیات کفسازی پیاده‌رو پارک ستارخان از لاین وسط تا مزار شهدا و لاین پیرامون ضلع غربی در محوطه داخلی پارک را تا به امروز اجرا کرده و این عملیات ادامه دارد.
وی افزود: کفسازی پیاده‌رو این پارک به طول ۲۰۰ متر با استفاده از کفپوش‌های بتنی و سنگ‌های اسپراخون در مساحت پنج هزار متر مربع اجرا می‌شود.
شهردار منطقه ۱۰ کفسازی از مسیرهای پیاده‌رو محوطه داخلی پارک را هزار متر مربع اجرا شده ذکر کرد و افزود: چهار هزار مترمربع باقی مانده از مسیر پیاده‌روهای محوطه داخلی نیز در روزهای آینده کفسازی خواهد شد.