پیش‌بینی پهنه‌های ویلایی در شهر قم

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: مدیریت شهری طرح و برنامه‌ای در زمینه حفظ خانه‌های ویلایی داشته که به‌موجب آن پهنه‌هایی از خانه‌های ویلایی در برخی مناطق شهر قم در نظر گرفته شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری با اشاره به اهمیت حفظ خانه‌های ویلایی با معماری ایرانی اظهار داشت: مدیریت شهری طرح و برنامه‌ای در این زمینه داشته که به‌موجب آن پهنه‌هایی از خانه‌های ویلایی در برخی مناطق شهر قم در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: این پهنه‌های ویلایی در مناطقی مانند خیابان محتشم کاشانی، خیابان رجایی، شهید بهشتی و قسمت‌هایی از خیابان دانشگاه پیام نور بوده که برای افرادی که خانه‌های ویلایی خود را در اطراف بلندمرتبه‌سازی‌ها حفظ کنند، تسهیلاتی به آن‌ها ارائه دهیم.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در بحث طرح تفصیلی شهر قم باید نوع نگاه بررسی شود و معتقدیم با توجه به میزان زمین‌هایی که در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، سطح زیربنایی آن را افزایش و در بلندمرتبه‌سازی‌ها ارتفاع را کاهش دهیم تا اشرافیت و دید به حریم دیگران کاهش یابد.
به گفته وی، کمیسیون‌ها در زمینه حریم شخصی و میزان اشرافیت نظارت‌های مطلوبی دارند که لازم است در مجوزهایی که در زمینه طبقات داده می‌شود، دید و اشرافیت رعایت شود .
مسگری اضافه کرد: اگر در مواردی دید و اشرافیت از سوی مالکی رعایت نشد همسایگان می‌توانند شکایت کنند و پلیس ساختمان نیز ورود کرده و جلوی ساخت‌وساز را می‌گیرد؛ بحث چنین ساخت‌وسازهایی باید در طرح تفصیلی شهر برطرف شود وقتی مجوز بلندمرتبه‌سازی و یا ساخت طبقاتی را داده شود که ارتفاع کم باشد.