پیام مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به مناسبت روزعصای سفید

مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به مناسبت روز جهانی نابینایان پیامی صادر کرد.

‌سالهاست که واژه روشندل بر تارک ادبیات کشور به زیبایی جا خوش کرده است. واژه ای که نشان می دهد آنانکه چشم دنیایشان ستانده شده است خداوند دل هایشان را به نور خود روشن کرده است، نوری که زیباییهای عالم را بیشتر از دیدگان جسمی ما می بیند.
این روز هرچند به نام روشندلان عزیز است اما روزیست برای یادآوری نعمت الهی دیدن و شکر به آستان رب عظیم و خدمتی افزون تر به جامعه روشندل که هرچه برای آنان قلم بزنیم و طرح اجرا بگذاریم باز جای کار است. امید است ما خدمتگزاران مردم در شورای اسلامی شهر به ویژه عزیزان زحمتکش شهرداری در کنار دیگر ارگان های متولی ضمن مناسب سازی معابر و تاسیسات شهری بر اساس نیازمندی های این عزیزان قدمی بزرگ برای رفع مشکلاتشان بردارند انشالله.

مهدی طاهری
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز