پیام فرماندار شیراز در رابطه با هفته وحدت

فرماندار شیراز در رابطه با هفته وحدت گفت: آنچه که امروز بیش از همیشه باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد وحدت کلمه، ایجاد الفت، مهربانی و برادری میان ایرانیان کهن فرهنگ و اصل قرار دادن آن در راستای تشکیل امت واحده اسلامی است.

فرماندار شیراز در رابطه با هفته وحدت گفت: با تدبیر حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی،  میلاد مبارک و مسعود حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان هفته وحدت نامگذاری شد تا پیام آور یکرنگی و همدلی میان مسلمانان جهان باشد و آنان را به دین واحد اسلام و اصول جهان شمولش پیوند زده و به دور از جنگ های قبیله ای و جاهلیت متعصبانه، مسائل قومی و مذهبی را کنار بگذارند .در دورانی که دشمنان اسلام مترصد کمترین فرصت، برای عملی نمودن نیات تفرقه افکنانه خویش می باشند، همگان یکدل و یکصدا بر یگانگی و اخوت اسلامی خویش پایبند بمانند و با ذهنی هوشیار، در سایه قرآن کریم و سنت و سیره نبوی، با هر زبان و آیینی، دست در دست هم بگذارند و در مسیر تقویت و اشاعه “گفتمان وحدت” در جامعه اسلامی گام بردارند.

وی در ادامه افزود: آنچه که امروز بیش از همیشه باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد «وحدت کلمه»، ایجاد الفت، مهربانی و برادری میان ایرانیان کهن فرهنگ و اصل قرار دادن آن در راستای تشکیل امت واحده اسلامی است، چرا که استکبار جهانی، شگرد تفرقه و تضاد آفرینی گسترده را در جنگ علیه مسلمانان به کار بسته است.