معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

پروژه های عمرانی در پایتخت

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به ۶۰ پروژه عمرانی در شهر تهران تصریح کرد: از این تعداد عملیات عمرانی ۴۰ پروژه آغاز شده و ۲۰ طرح نیز در آستانه آغاز قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار شهر، همزمان با نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران طرح اصلاح مصوبه نحوه صدور […]

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به ۶۰ پروژه عمرانی در شهر تهران تصریح کرد: از این تعداد عملیات عمرانی ۴۰ پروژه آغاز شده و ۲۰ طرح نیز در آستانه آغاز قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار شهر، همزمان با نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران طرح اصلاح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در جریان بررسی این طرح با بیان اینکه اساسا این موضوع مالی است و معاونت فنی و عمرانی در حوزه نگهداشت شهر دخالت دارد و ورود پیدا می کند، گفت: حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان از طرح های فنی و عمرانی تعیین تکلیف نشده است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان مجوز صادر کرده ایم، یادآور شد: در تمامی پروژه های عمرانی نیز اقدام اجرایی می کنیم و برای رفع معارضین تأسیساتی از شرکت خدمت رسان مبالغ را دریافت می کنیم.

شعبانی با بیان اینکه از مرداد ماه امسال بر اساس اعلام ریاست جمهوری در قانون درآمدهای شهرداری، شرکت های خدمات رسان ملزم به رفع معارضین تأسیساتی شده اند، خاطرنشان کرد: با این وجود شرکت های خدمات رسان اعلام کرده اند که به دلیل واقع شدن در ماه های میانی سال بودجه ای برای این موضوع نداریم.

وی با اعلام وجود ۶۰ پروژه عمرانی در شهر تهران تصریح کرد: از این تعداد عملیات عمرانی ۴۰ پروژه آغاز شده و ۲۰ طرح نیز در آستانه آغاز قرار گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه حتی برای رفع معارض پروژه های عمرانی باید تفاهم نامه امضا کنیم و در سال آینده مبالغ را دریافت کنیم، گفت: دو بدنه سخت و سنتی در شرکت های خدمات رسان وجود دارد و نمی خواهند به سمت روش های نوین بروند. درخواست ما این است که از تاریخی به بعد اجازه روش های سنتی را ندهیم و این موضوع در شورا مصوب شود.

وی ادامه داد: در حوزه شهرسازی نیز پیشنهاد داده ایم که فرآیند صدور مجوز حفاری، ابتدا از معاونت معماری و شهرسازی عبور پیدا کند و طرح های تفصیلی در آن لحاظ شود و پس از تأیید آن وارد محاسبات فنی و عمرانی شود تا هم پروژه های عمرانی به شفافیت برسند و هم معارضین تأسیساتی برطرف شود.

گفتنی است در پایان، طرح «اصلاح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران» در نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.