پیشنهاد پروژه های شاخص گردشگری استان یزد

به گزارش شهرداران و رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین‌الملل مطرح کرد: برای سومین بار از کشور ایران و بعد از تبریز و همدان امسال شهر یزد سومین شهری است که در در هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته، پایتخت گردشگری کشورهای عضو آسیا معرفی شد. بی بی فاطمه حقیرالسادات رئیس […]

به گزارش شهرداران و رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین‌الملل مطرح کرد: برای سومین بار از کشور ایران و بعد از تبریز و همدان امسال شهر یزد سومین شهری است که در در هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته، پایتخت گردشگری کشورهای عضو آسیا معرفی شد.

بی بی فاطمه حقیرالسادات رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین‌الملل گفت: این موفقیت نتیجه هم افزایی شورای سیاست گذاری همچنین تلاش و همت علاقه مندان در زمینه گردشگری و مسئولانی است که در این حوزه فعالیت دارند.محتوای برنامه های این رویداد در مقایسه با سال های گذشته بسیار متفاوت و مناسب تر بود به طوری که افراد زیادی رو ترغیب به سفر به شهر جهانی یزد نمود.

وی افزود: امسال بخش های خصوصی و دولتی مختلف از جمله استانداری، میراث فرهنگی ، شهرداری، شورای شهر و اشخاصی با دغدغه گردشگری در شورای سیاست گذاری  مشارکت داشتند.

حقیرالسادات ادامه داد: قسمتی از این رویداد در غرفه یزد، به پنل های تخصصی اختصاص داشت و حضور افرادی که در بحث گردشگری استان فعال بودند، بخش های خصوصی، نشست اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و گفت‌وگو در زمینه های مختلف باعث شد تا ظرفیت های یزد بیشتر از قبل معرفی شود.

به گفته رئیس کمیسیون گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و روابط بین‌الملل: امسال در راستای استفاده از فرصت های سرمایه‌گذاری، پروژه های شاخص استان در زمینه گردشگری در نمایشگاه ارائه شد و سرمایه گذاران زیادی را جهت همکاری جذب کرد.

وی با اشاره به اینکه در آغاز نمایشگاه رئیس جمهور در سخنرانی خود دید گردشگری به طور شتاب‌دهنده را به سه موضوع گردشگری سلامت، گردشگری فناورانه و گردشگری جاذبه های طبیعی بیان کردند افزود: خوشبختانه یزد در این

سه زمینه جایگاه خوبی دارد و هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته بالغ بر ۶۰ هزار متر به طور ویژه هزار و ششصد متر به گردشگری سلامت اختصاص یافت و ۶۰۰ بسته گردشگری از طریق استانداری ها آماده شده بود و امسال حدود ۲۰ کشور مختلف که از لحاظ اقتصادی با کشور ایران ارتباط خوبی داشتند ، شرکت کردند.

حقیرالسادات در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه برای استان یزد یک رویداد چند روزه نبود بلکه آغاز فرصتی بود تا استان یزد را به ۶۸ کشوری که در این رویداد شرکت کرده بودند معرفی تا با استفاده و سرمایه گذاری ظرفیت های استان موجب ارتقاء و پیشرفت شهر میراث جهانی شود.