یک مسئول عنوان کرد

بهبود محلات کم برخوردار با پروژه های بازآفرینی شهری

به گزارش شهرداران و ایسنا کردستان سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کردستان از اجرای ۶۶ پروژه های بازآفرینی شهری در سطح شهرهای استان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد ریال خبر داد.  امیرحسین جمشیدی اظهار کرد: رویکرد اصلی در برنامه های بازآفرینی شهری ارتقای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که وزارت راه […]

به گزارش شهرداران و ایسنا کردستان سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کردستان از اجرای ۶۶ پروژه های بازآفرینی شهری در سطح شهرهای استان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد ریال خبر داد.

 امیرحسین جمشیدی اظهار کرد: رویکرد اصلی در برنامه های بازآفرینی شهری ارتقای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن این اداره کل نیز در همین راستا با برنامه ای مدون و کارشناسی شده اقدامات متنوعی را در سطح شهرستان های استان به انجام رسانده و یا در حال انجام دارد. وی افزود: این اداره کل با تعریف ۶۶ پروژه در محلات کم برخوردار و ناکارآمدشهری گام های مناسبی برای ارتقای سطح برخورداری این محلات از خدمات مورد نیاز یک زندگی مناسب شهری برداشته است.سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی کردستان، از صرف ۱۵۰۰میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های بازآفرینی شهری در استان کردستان خبر داد.بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری منطقه‌ی هدف عملیات است که در نهایت به یک پیشرفت پایداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد انجامید.«پروژه های بازآفرینی شهری» گامی فراتر از مقاصد، آرزوها و دستاوردهای «نوسازی شهری»، «توسعه‌ی شهری» و «باز زنده‌سازی شهری» است؛ فراتر از «نوسازی شهری» که کاچ از آن به عنوان «فرآیند تغییرات کالبدی بنیادین» نام می‌برد.

اصول بازآفرینی شهری

براساس تعریفی که در قسمت قبلی ارائه شد، می‌توان اصول و مبانی بازآفرینی شهری که منعکس کننده‌ی چالش‌های تغییرات شهری و نتایج آن باشد را معرفی کرد. بازآفرینی شهری باید:
-مبتنی بر یک تحلیل کامل از منطقه‌ی شهری مورد نظر بوده و در پی اصلاح چندجانبه بافت کالبدی، ساختار اجتماعی، پایه‌‌های اقتصادی و شرایط محیطی آن منطقه باشد؛
– تا حد ممکن در جهت رسیدن به اصلاح چندجانبه، از یک استراتژی جامع و کامل استفاده کند و با راه‌حل‌های دقیق، منظم و علمی با مشکلات روبه‌رو شود؛
– اطمینان حاصل شود که استراتژی و برنامه‌های اجرایی طرح شده، در مسیر اهداف توسعه‌ی پایدار قرار دارند؛
– دارای اهداف عملیاتی واضح و مشخص، قابل بسط به مکان‌های مختلف و دارای کیفیت مطلوب باشد؛
– از منابع طبیعی، اقتصادی، انسانی و غیره، مانند زمین و ویژگی‌های موجود محیط مصنوع بهترین استفاده‌ی ممکن را کند.
– این یقین حاصل شود که مشارکت حداکثری ممکن و همراهی تمامی ذی‌نفعان، برای دستیابی به منافع مشروع آنان در بازآفرینی منطقه شهری به دست آمده است؛ این امر به واسطه‌ی برنامه‌ی مشارکتی و روش‌های دیگر به دست می‌آید؛
– بر اهمیت سنجش میزان پیشرفت اجرایی راهبرد اجرا شده، از طریق رصد میزان اهداف محقق شده و نظارت بر تغییرات بنیادین حاصل از طرح تأثیرات نیروهای خارجی و داخلی تحمیلی بر منطقه‌ی شهری وقوف حاصل شود؛
– امکان تجدیدنظر برخی برنامه‌های تصویب شده‌‌ی اولیه، در مرحله‌ی اجرا و در پی برخی تغییرات و رخدادهای پیش‌بینی نشده در نظر گرفته شود؛
– پذیرای این حقیقت باشد که بخش‌های مختلف یک استراتژی، با سرعت‌های مختلف به نتیجه خواهند رسید و ممکن است برای ایجاد توازن منطقی میان اهداف مختلف یک برنامه‌ی بازآفرینی شهری و به منظور دست‌یابی به تمام اهداف استراتژیک آن، در نحوه‌ی مدیریت منابع و یا تدارک منابع اضافی به بازنگری نیاز باشد.