بهره‌برداری از پروژه‌های خدماتی نفرآباد تا اواخر تابستان

طرح‌های موضوعی تهران در سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل رشد ۸۰۰ درصدی داشته است

به گزارش شهرداران مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: بهره‌برداری از پروژه‌های خدماتی نفرآباد تا اواخر تابستان طرح‌های بازآفرینی شهری طی سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل ۴۰۰ درصد رشد داشته است. سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران  اظهار کرد: با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن، در سه سال اخیر بیش از ۳۷ تفاهم نامه با قابلیت ساخت حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در تعامل با سازمان ها، ارگان‌های دولتی و دانشگاه‌ها منعقد شده است. در ذیل اقدامات این قرارگاه برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد در قالب ۵۴ پروژه با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، نقطه عطفی در تامین مسکن استطاعت پذیر برای اقشار کم درآمد است.

هدایت در مورد اقدامات سازمان نوسازی در زمینه مسکن و پروژه های خدماتی گفت: پیشرفت پروژه های خدماتی طی سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل دارای رشد ۱۳ درصدی است. همچنین ساخت یا مشارکت در حوزه مسکن طی سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل دارای رشد ۵ برابری بوده است.وی با اشاره به اینکه نوسازی بافت فرسوده طی سه سال گذشته با رشد متوسط ۵۰ درصدی سالیانه در حال انجام است، افزود: رشد طرح باز آفرینی شهری طی سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل ۴۰۰ درصد است. همچنین طرح‌های موضوعی طی سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل دارای رشد ۸۰۰ درصدی است‌.مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این موضوع که اصلاح معابر طی سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل دارای رشد ۱۵ برابری بوده است، ادامه داد: رشد طرح موضعی طی سه سال گذشته نسبت به ۱۰ سال قبل ۵۴ برابر است.

هدایت پیرامون اقدامات ستاد بازآفرینی هم گفت: رشد نوسازی شبکه آب(متر) طی سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل ۶۲ درصد است.نوسازی شبکه فاضلاب (متر)نوسازی شبکه فاضلاب طی سه سال گذشته نسبت به ده سال قبل رشد ۱۹۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: متوسط بودجه سه سال اخیر بیش از ۱۱ برابر متوسط بودجه ده سال گذشته است و این مهم حاکی از روند رو به رشد فعالیت های سازمان است.