پخش آسفالت در منطقه چهار ارومیه

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: عملیات اجرایی پخش آسفالت در منشعبات بلوار شیخ شلتوت در حال اجرا است.

اکبر قلی‌پور با اشاره به دستورات ویژه شهردار کلانشهر ارومیه جهت بهسازی و آسفالت معابر مناطق کم برخوردار شهری، افزود: اجرای این عملیات با همکاری معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری کلانشهر ارومیه و با استفاده از توان، امکانات و تجهیزات سازمان انجام شد.
وی در ادامه بیان کرد: اجرای عملیات پخش آسفالت در منشعبات بلوار شیخ شلتوت واقع در منطقه چهار شهری با هدف تسهیل در تردد شهروندان، ارتقاء سطح کیفی معابر و رضایتمندی شهروندان صورت گرفت.