پخش آسفالت در منطقه دو شهرداری کلانشهر ارومیه همچنان ادامه دارد

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: پخش آسفالت در سطح معابر منطقه دو همچنان ادامه دارد.

اکبر قلی‌پور با بیان اینکه در این راستا عملیات آسفالت‌ریزی در خیابان کوثر منطقه دو شهری در حال اجرا است، عنوان کرد: این عملیات آسفالت‌ریزی بصورت مستمر با هدف تسهیل در تردد شهروندان ساکن در این محدوده شهری انجام می‌گیرد و تا اتمام آن با تمام توان تداوم دارد.