پایان نهال کاری پارک جدید دیگاله در ارومیه

در راستای سیاستهای کلی مدیریت شهری و با هدف توسعه و افزایش سرانه فضای سبز عملیات کاشت انواع نهال مقاوم به کم آبی و سازگار با اقلیم شهر ارومیه در پارک جدید الاحداث دیگاله در منطقه ۴ شهری به اتمام رسید .

شایان ذکر است که مساحت این پارک ۲۰ هزار متر مربع بوده و نهالهای توت کاکوزا . ابریشم ، مورت، اقاقیا و سرو خزنده کاشت گردیده است .