پاکسازی و نخاله‌برداری در قطعات خالی خیابان عمار در ارومیه

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: عملیات اجرایی پاکسازی و نخاله‌برداری در قطعات خالی خیابان عمار انجام شد.

هادی بصاری با بیان اینکه این عملیات از سوی ماشین‌آلات و با مشارکت عوامل اجرایی ناحیه چهار سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه اجرا شد، عنوان کرد: پاکسازی قطعه خالی‌های شهر با هدف زیباسازی سیمای شهری انجام می‌شود.

وی از شهروندان درخواست کرد که از خالی کردن نخاله‌های ساختمانی خود در قطعات خالی‌ به شدت اجتناب کنند.