پاکسازی حاشیه اتوبان شهید کسایی توسط معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز

در ادامه طرح پاکسازی سطح منطقه ۳، حاشیه اتوبان شهید کسایی از زباله و نخاله‌های ساختمانی پاکسازی شد.

به گزارش شهریار، طرح پاکسازی نخاله‌های ساختمانی با هدف ساماندهی و پاکیزه‌سازی محیط شهری از پسماندهای عمرانی از سوی معاونت خدمات شهری منطقه ۳ در اتوبان شهید کسایی به اجرا درآمد.

با توجه به اینکه تخلیه غیرقانونی پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی در حاشیه اتوبان‌ها و مبادی ورودی و خروجی شهر موجب بدمنظر شدن چهره شهر می‌شود، این منطقه هر هفته چند بار اقدام به پاکسازی حاشیه و رفوژ میانی اتوبان شهید کسایی از پسماند و نخاله‌های عمرانی می‌کند.

در همین راستا، حاشیه اتوبان شهید کسایی در قالب یک طرح ضربتی توسط نیروهای خدوم معاونت خدمات شهری منطقه از پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی پاکسازی شد.