ویژه برنامه‌های هفته کودک در عمل به رسالت توسعه نشاط اجتماعی

در راستای ارج نهادن به هفته کودک، شهرداری منطقه ۴ تبریز کارگاه های ویژه کودک برگزار کرده است.

به گزارش شهریار، شهر تنها بناهای سر به فلک کشیده نیست، زیرا شهر بدون انسان زندانی بیش نیست.

در همین‌راستا شهرداری تبریز در عمل به رسالت اجتماعی خود، توجه ویژه ای به موضوعات کودک و آموزش های شهروندی و ارتقای فرهنگ عمومی دارد.
امور فرهنگی شهرداری منطقه ۴ تبریز به مناسب هفته کودک کارگاه ویژه‌ای در فرهنگسراهای آنا و المهدی اجرا کرده است.

مسابقه نقاشی برای کودکان رده سنی ابتدایی، کارگاه خلاقیت و گریم صورت بخشی از برنامه هایی است که در هفته کودک با هدف ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شد.