بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر

وضعیت قابل‌قبول هوای مشهد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، مقایسه غلظت آلاینده‌ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است. هم اکنون ایستگاه‌ ماشین ابزار در وضعیت پاک، سمزقند، شهید کریمی، چمن و رسالت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط […]

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، مقایسه غلظت آلاینده‌ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.
هم اکنون ایستگاه‌ ماشین ابزار در وضعیت پاک، سمزقند، شهید کریمی، چمن و رسالت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل‌قبول گزارش شده است.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه رسالت با عدد شاخص ۱۱۸ در شرایط قابل قبول گزارش شده است.
توصیه می‌شود؛ افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.