واگذاری واحدهای طرح نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی به صورت ویلایی، خدمتی بزرگ

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: واگذاری واحدهای طرح نهضت ملی مسکن استان به صورت ویلایی، بزرگترین خدمت دولت به مردم است.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ عباس زاده با تأکید بر این مطلب در نهمین جلسه شورای مسکن استان از ساخت بخشی منازل طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی، خاطر نشان کرد: این اقدام باید به صورت کارشناسی انجام شود.

وی تصریح کرد: در شهرهایی که از لحاظ فنی می‌ شود منازل را از آپارتمانی به ویلایی تبدیل کرد، باید این کار را انجام داد.به گفته وی؛ از ۳۱ شهر استان، در ۲۹ شهر زمین به صورت ویلایی به مردم واگذار می‌شود.‍

شایان ذکر است؛ مهمترین مباحث مطرح شده در نهمین جلسه شورای مسکن استان، ارائه گزارش آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان، تعیین تکلیف وضعیت صدور پروانه های ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن در شهر مود، روند انجام تفکیک کد پروژه در سامانه مشارکت بانک مسکن، تعیین تکلیف متولی اجرای آماده سازی طرح ۳۵۰ هکتاری شهر طبس و تعیین تکلیف موضوع توقف پروژهای انبوه سازی نهضت ملی مسکن توسط شهرداری بود.