معاون استاندار ایلام:

واگذاری غرفه های شهرداری ها باید بصورت مزایده باشد.

سعید هژبری معاون استاندار ایلام در جلسه ساماندهی غرفه ها: واگذاری غرفه های شهرداری ها به متقاضیان باید براساس رعایت قانون شهرداری ها و بصورت مزایده باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام روز یکشنبه مورخ ۲۳ مهرماه در نشست ساماندهی و تصمیم گیری برای واگذاری غرفه های متعلق به شهرداری های ایلام و بدره اظهار داشت : در واگذاری غرفه ها رعایت حقوق شهرداریها و صرفه و صلاح دولت باید رعایت شود و با عدالت و انصاف اشتغال و معیشت بهره برداران غرفه ها مد نظر باشد .

ایشان اضافه کرد : در این راستا صرفاً فقط امسال به جهت تسریع در انعقاد قرارداد جدید و همچنین توجه به حفظ اشتغال بهره برداران ، واگذاری غرفه ها براساس قیمت کارشناسی صورت می گیرد و در سال آتی کلیه واگذاری ها در بستر سامانه ستاد و به روش مزایده خواهد بود .

این مقام مسئول ابراز داشت:  با توجه به شرایط کنونی کشور و تحرکات دشمنان انقلاب  که به دنبال واردن کردن خدشه به وحدت ملت ایران هستند و برای عملی کردن توطئه های خود  از کوچک ترین تعلل مسئولین برای تضعیف خدمات نظام استفاده می کنند لذا باید در برنامه ریزی ها  دقت کافی بعمل آید

هژبری اظهار داشت : سازوکارهای لازم و لحاظ نمودن تمام جوانب در خصوص واگذاری غرفه ها به افراد واجد الشرایط واگذارشود

معاون استاندار با تأکید براینکه شهرداری ایلام و دیگر شهرداریهای استان بعنوان متولی و اداره کننده غرفه ها می باشند گفت :   کسانی که غرفه های شهرداری به آنها واگذار می شود باید به تعهدات خود با شهرداری پایبند باشند .

معاون امور عمرانی استانداربر ایجاد کارگروهی متشکل از دستگاههای مرتبط موضوع نحوه برگزاری مزایده ورعایت حق و حقوق شهرداری و توجه به وضعیت معیشتی متقاضیان تأکید کرد

گفتنی است در این نشست وضعیت تعداد  ۲۱۴غرفه شهرداری ایلام و ۲۴ غرفه شهرداری بدره مورد بررسی قرار گرفت.