شهردار تبریز خبر داد:

هوشمندسازی، جذب سرمایه‌گذار و برنامه‌های اجتماعی، اولویت‌های بودجه سال آینده

شهردار تبریز اولویت بودجه بندی سال آینده را بر پایه هوشمندسازی شهر، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و برنامه های اجتماعی در کنار پروژه های عمرانی و خدماتی دانست.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار امروز در گفتگو با خبرنگاران در قرار خدمت شهرداری منطقه ۱ تبریز اظهار کرد: یکی از نکات مهم در بودجه سال آینده، متقن بودن و واقعی بودن بودجه است و بر این اساس اگر قرار است پروژه‌ای اجرا شود، با آمار و ارقام باشد.

وی با بیان اینکه بودجه بندی سال آینده بر اساس آمار و ارقام دقیق تهیه خواهد شد، افزود: اولویت‌های اصلی شهرداری تبریز در بودجه سال آینده در حوزه های هوشمندسازی، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و اجرای برنامه های اجتماعی است.

شهردار تبریز عنوان کرد: موضوع هوشمندسازی بخش عمده‌ای از بودجه سال ۱۴۰۲ را تشکیل می دهد و در این خصوص باید مناطق نیز پیشنهادات خود را ارائه دهند.

وی افزود: در جذب سرمایه های بخش خصوصی لازم است پروژه های سرمایه‌گذاری توجیه پذیر مشخص و تدوین شود.

هوشیار با تاکید بر اینکه تا آخر ماه جاری باید بودجه سال آینده تکمیل شده و در فرصت مناسب جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه شود، گفت: در بحث استفاده از پتانسیل‌های موجود در مناطق، باید از قالب سنتی ارائه خدمات و فعالیت معاونت‌ها خارج شویم.

وی ادامه داد: انتظار داریم معاونت ها با فکر و ایده‌های جدید پروژه‌های خاص و ویژه‌ای را طراحی کنند تا هم برای مجموعه درآمد داشته و هم برای مردم و شهر مفید باشد.

شهردار تبریز تصریح کرد: یکی از رویکردهای جدی بودجه، برنامه های اجتماعی است که در این راستا باید آماری از نخبگان در حوزه های مختلف هنری موسیقی، قرآنی، مذهبی و ورزشی تهیه شود. شهر تبریز نوابغ زیادی در مناطق و در رشته ها و رده های سنی مختلف دارد و لازم است تیمی تشکیل شود تا نظرات نخبگان دریافت شود.