همراهی مدیران با برنامه فروش املاک مازاد دولتی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بر همراهی مدیران با برنامه فروش املاک مازاد دولتی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ عباس زاده با تأکید بر این مطلب در کارگروه استانی مولدسازی استان خاطرنشان کرد: لازم است برنامه عملیاتی و زمان بندی برای فروش املاک مازاد دولت در استان ارائه شود و مدیران نیز در اجرای این قانون مقاومت نکنند.
وی تصریح کرد: با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته، یکی از راهکار های تأمین منابع درآمدی دولت در بودجه سنواتی و سال ۱۴۰۱ و نیز پروژه های عمرانی و اعتبارات هزینه ای از محل فروش املاک مازاد است.
معاون استاندار گفت: برخی دستگاه های اجرایی استان املاک مازادی را در اختیار دارند که به تشخیص کمیته مولد سازی اموال و املاک دستگاه های اجرایی و به حکم قانون باید به فروش برسند.
به گفته وی؛ منابع درآمدی حاصل از فروش املاک مازاد، صرف پروژه های عمرانی و هزینه های زیرساختی و جاری دستگاه های اجرایی می شود.
عباس زاده بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش املاک مازاد تکلیف داریم که باید محقق شود.
وی از شناسایی ۶۴ ملک مازاد دستگاه های اجرایی در استان خبر داد و افزود: مجوز اولیه فروش برای ۴۵ ملک صادر شده و اکنون در مرحله پایش املاک مازاد دستگاه ها هستیم.
معاون استاندار عنوان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ظرف دو هفته آینده باید لیست نهایی املاک مازاد و برنامه زمان‌بندی برای فروش آن ها را ارائه دهد تا اقدامات و مراحل قانونی توسط دستگاه ها انجام شود.
عباس زاده با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی ما در فروش املاک مازاد دولتی مقاومت مدیران دستگاه های اجرایی است، تصریح کرد: اگر دستگاهی املاک و اموال مازادی دارد باید برابر قانون برای فروش آن اقدام شود و مقاومت مدیران در این زمینه پذیرفتنی نیست.
به گفته وی؛ رها کردن زمین های دولتی در اذهان عمومی بار منفی دارد و باید تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون برای فروش املاک مازاد وظیفه مسئولان است، گفت: نباید در این زمینه جزیره ای فکر کرده و عمل نماییم.