همایش معاونین عمرانی استانداری های سراسر کشور

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در همایش معاونین عمرانی استانداری های سراسر کشور شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ این همایش با حضور وزیر کشور و معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.
در این همایش وزیر کشور، وجود طرح های نیمه تمام را چالشی برای استان ها دانست و گفت: حجم زیادی از سرمایه‌گذاری ها و منابع مالی که به استان‌ها اختصاص یافته باید به تقویت زمینه های اشتغال منجر شود.
وحیدی با بیان اینکه پیشرفت و آبادانی کشور در گرو مسئولیت پذیری و تلاش جهادی و شبانه روزی متولیان امر است، افزود: مهم این است، افرادی که در جایگاه و مسئولیت عمومی قرار می گیرند در ایفای نقش خود اهتمام تام داشته باشند.
وزیر کشور به مسئولیت مهم و راهبردی معاونان عمرانی استانداری ها اشاره کرد و ادامه داد: امور عمرانی و توسعه ای استان ها با معاونان عمرانی است و باید با راهبری دقیق و حساب شده بتوانند مسائل کلان زیرساختی استان را پیش ببرند.
وحیدی تصریح کرد: اولویت بندی طرح‌ها، سنجش دقیق هزینه و فایده آنها و جذب سرمایه گذاری باید چراغ راهنمای معاونان عمرانی در استانداری ها باشد.
وی با اشاره به رویکرد اداره کشور براساس “استان محوری”، اظهار کرد: اداره و نظام مدیریتی در کشور باید “استان محور” بوده و نقش وزارتخانه ها بایستی در حوزه هماهنگ سازی و راهبری باشد.
وزیر کشور در این زمینه از معاونان عمرانی استانداری ها خواست نظام مسائل عمرانی استان را شناسایی کرده و طرح ها را براساس اولویت های استان عملیاتی سازند.
وحیدی با اشاره به اینکه طرح‌های عمرانی باید توجیه اقتصادی و بهره وری داشته باشند، گفت: امروز یک چالش مهم در استان ها طرح های عمرانی نیمه تمام است که در برخی مواقع نیاز اصلی عمرانی استان هم نیست.
وی با تأکید بر اینکه اشتغال، اولویت اصلی اقتصاد کشور است، افزود: طرح های عمرانی باید تأمین اشتغال در استان را هدف گذاری کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به وجود حجم انبوه سرمایه و منابع مادی در استان ها اشاره کرد و گفت: براساس مشاهدات میدانی کاملاً روشن است که حجم سرمایه گذاری و منابع مالی زیادی وارد استان شده، اما باید این منابع به محصول اقتصادی با محوریت تقویت زمینه های اشتغال تبدیل شود.
وحیدی افزود: معاونان عمرانی استانداری ها باید با داشتن نگاه اقتصادی و اولویت سنجی، به نیازهای استان با هدف جذب سرمایه گذاری در سطح استانی همت گمارند و صرفا نگاه شان دریافت منابع مالی از مرکز نباشد.
وی همچنین به معاونان عمرانی استانداری ها تأکید کرد: سازه های ناپایدار در استان را به صورت دقیق شناسایی کرده و گزارش کنند.