شمس‌احسان در جمع دانشگاهیان دانشگاه علامه طباطبایی؛

هم‌افزایی مدیریت شهری و جامعه دانشگاهی

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در نشستی مشترک با دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه طباطبائی، بر لزوم هم‌افزایی مدیریت شهری و جامعه دانشگاهی در جهت تغییر نگرش در حوزه کودکان کار تاکید کرد. به گزارش شهرداران و  پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، زهرا شمس‌احسان عضو شورای اسلامی شهر تهران در جمع اساتید […]

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در نشستی مشترک با دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه طباطبائی، بر لزوم هم‌افزایی مدیریت شهری و جامعه دانشگاهی در جهت تغییر نگرش در حوزه کودکان کار تاکید کرد.

به گزارش شهرداران و  پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، زهرا شمس‌احسان عضو شورای اسلامی شهر تهران در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه نیازمند هم‌افزایی در راستای تدوین طرحی در جهت تغییر نگرش در حوزه کودکان کار هستیم، اظهار داشت: موضوع کودکان کار یک، مسئله‌ی جهانی است و الغای آن یکی از اهداف سازمان بین‌المللی‌کار بوده وحتی رفع این چالش جزء مباحثی بود که بعدها در اسناد توسعه هزاره و توسعه پایدار گنجانده شد.
شمس‌احسان ادامه داد: همگی باور داریم که مقابله با کار کودک و ساماندهی و مرتفع ساختن پدیده‌ی کودک کار یک اصل انسانی و منطبق بر باورهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی ماست.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه همه کودکان کار را با یک سنجه اندازه نکنیم، گفت: در موضوع بهره‌کشی و مخالفت با کار کودک، کاملا صحیح است که در هر صورت کار کودک تقبیح شده و مخالف همه ارزش‌های مدنظر ماست.
وی با بیان اینکه باید کودکانی که به ناحق و در اثر سوءمدیریت  اجتماعی و اقتصادی وادار به کار می‌شوند را شناسایی کنیم، خاطرنشان کرد: این کودکان نیازمند توانمندسازی خانوادگی و شغلی، ارائه‌ی خدمات معیشتی و اجتماعی و حرفه‌آموزی منجر بر درآمد در کنار تحصیل دارد.
شمس‌احسان خاطرنشان کرد: به قدرت می‌توان اعلام کرد که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال۱۳۹۹، یکی از مترقی‌ترین قوانین وضع شده در کشور است که در آیین‌نامه‌ی ماده شش، تمامی مسئولیت‌های نهادی در ابعاد مختلف را دیده و تعیین کرده است؛ در واقع امروز دست فریاد مطالبه‌گری شما عزیزان از بخش‌های مختلف حاکمیت، مستند به یک قانون اجرایی تمام عیار است و دیگر خالاء قانونی برای این حوزه وجود ندارد.
وی اضافه کرد: شیوه‌ی پیاده‌سازی اما محل پرسش است که به‌نظرم باید نهادهای علمی و به‌ویژه دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه عالمه طباطبایی که مامن صاحب‌نظران و دانشجویان‌ دغدغه‌مند در این عرصه است، با برگزاری این دست نشست‌ها به تدوین راهکارهای سیاستی بین بخشی کمک کند.
شمس‌احسان اظهار داشت: در کمیته‌ اجتماعی شورای شهر در مواجهه با کار ِ کودک، سعی کرده‌ایم که با طراحی سیاستی و جلسات متعدد با سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران، متناسب با گونه‌شناسی کار کودک، برنامه‌ی متناسب برای آنان طراحی کنیم که یکی از نمودهای آن علاوه بر مراکز پویاشهرهایی که وجود دارد، مرکز استعدادیابی کودکان کار است که در تلاش است با غربالگری اولیه، استعداد کودکان را در زمینه‌های ورزشی، علمی، فرهنگی، هنری و مهارتی شناسایی کند و ضمن ارائهِ‌ آموزش‌های ویژه به هر کودک، آنان را به سطح مطلوب رسانده و به تناسب استعدادشان در کارگاه، تیم ورزشی، گروه علمی و … جانمایی کرده و ضمن دور نگاه داشتن آنان از آسیب و توانمندسازی، درآمد آنان را هم به‌صورت پایدار محقق سازند.