سهم عمدی شهرداری تهران در نوسازی بافت فرسوده

وزیر راه و شهرسازی:

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تقریبا در حوزه نوسازی بافت فرسوده در حال رسیدن به رکوردی در تاریخ شهرسازی کشور هستیم، گفت: یکی از سازمان‌هایی که سهم عمده‌ای در این زمینه دارد، شهرداری تهران است.

به گزارش شهرداران و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر عدد در کل کشور از عدد ۲۲۷ هزار هم عبور کرده است و تقریبا در حال رسیدن به رکوردی در تاریخ شهرسازی کشور هستیم، گفت: یکی از سازمان هایی که سهم عمده‌ای در زمینه دارد، شهرداری تهران است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه در این مدت عملکرد خوب بوده است، افزود: با توجه به اینکه خدمات زیربنایی و روبنایی کمتری در در بافت فرسوده مورد نیاز است، کار آسان‌تر است. در این حوزه چند هدف از جمله ساخت مسکن با هزینه کمتر و تامین ایمنی شهروندان ساکن در مساکن ساخته شده، محقق می‌شود.

بذرپاش با اشاره به اینکه نوسازی بافت فرسوده یکی از سیاست‌های اصلی ما است، ادامه داد: در حال حاضر در سامانه بازآفرینی با بسته های تشویقی که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ کردیم و مرتب در حال اصلاح است به طوری که مکانیزم‌های شهرسازانه جدیدی به آن‌اضافه می‌شود، شاهد رکوردهای بسیارخوبی هستیم. البته به استان‌ها نیز در خصوص ایجاد تغییرات در کمیسیون ماده ۵ اختیارات دادیم. تسهیلات مالی نیز به این امر بیشتر کمک خواهد کرد.

وی در پایان گفت: تهران در حوزه نوسازی بافت فرسوده در میان شهرهای ایران در جایگاه خوبی قرار دارد.