نوسازی باطری چراغ‌های راهنمایی سطح شهر ارومیه

رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه گفت: عملیات اجرایی نوسازی باطری و صفحه خورشیدی تعدادی از چراغ‌های راهنمایی و رانندگی سطح شهر انجام شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ارومیه، علی خلیل وند با اشاره به نوسازی تجهیزات ده عدد از چراغ‌های راهنمایی و رانندگی سطح شهر، بیان کرد: در این اقدام منبع تغذیه و صفحات خورشیدی این چراغ های راهنمایی و رانندگی نوسازی شدند.وی با توجه به اهمیت چراغ های راهنمایی و رانندگی در عبور و مرور سطح شهر افزود: شهروندان در صورت مشاهده و وجود هرگونه عیب و مشکل در هر چراغ راهنمایی و رانندگی سطح شهر، مراتب را به سامانه ۱۳۷ اطلاع داده تا در اولین فرصت نسبت به حل مشکل آن اقدام گردد.