رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر گفت:

نماینده تمام محلات شهر باشیم نه یک محل خاص

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر گفت: اعضای شورای شهر نمایندگان همه شهر باشند نه نماینده یک محله خاص و از اقداماتی که مشخصا تبعیض و اصراف در آن مشهود است جدا خودداری شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهرکرج، سید مرتضی اعتصامی در نطق پیش از دستور هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای شهر کرج طی تذکری به مدیریت شهری اظهارداشت:طبق شواهد به نظر می رسد اقداماتی در شهر صورت می گیرد که زیبنده شورای ششم نیست؛ ظاهرا برخی اعضای شورای شهر فقط نماینده محل زندگی خود هستند و اقدامات آن ها صرفا حول محیطی انجاممی شود که در آن رفت و آمد دارند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر افزود: از همین تریبون ابتدا به خود، همکاران و سپس به مدیریت شهری هشدارمی دهم همان گونه که با شعار عدالت بالا آمدیم و بسیاری از مبانی اسلامی ما نیز مؤید این موضوع است، از اقداماتی که مشخصات تبعیض و اصراف در آن مشهود است جدا خودداری کنید.

اعتصامی تصریح کرد: در برخی مناطق از سطح شهر مشاهده شده که در حالی آسفالت مجدد در آن منطقه انجام شده که نیازی به روکش آسفالت نبوده است.

وی با بیان اینکه عدالت را رعایت نکردیم و هم به نظر و تصمیم شورا اهانت کرده ایم ، خاطرنشان کرد: معنی ندارد که خودمان ازتصمیمات خودمان عدول کنیم اینجاست که هم عدالت را رعایت نکردیم و هم به نظر و تصمیم شورا اهانت کرده ایم.

اعتصامی تاکید کرد: آقای شهردار، هر مدیری که خارج از سیاست های ابلاغی تعیین شده تغییراتی حتی جزئی با نظر لابی های غیررسمی انجام می دهد قطعا شایسته تذکر است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: سال گذشته در کمیسیون عمران اولویت های روکش آسفالت درمناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج مشخص و اعلام شد و به نظر می رسد این اقدامات، بی احترامی به تصمیمات شوراست؛ لذا خواستاربرخورد جدی با خاطیان این امر هستم تا مردم مزه شیرینی این برخورد را بچشند که سال هاست به خاطر یک معبر استاندارد در مضیقه هستند.