نمایشگاه توانمندی‌های صنایع دستی، موادغذایی ارگانیک ،گیاهان دارویی

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع دستی، موادغذایی ارگانیک ،گیاهان دارویی وعکس ونقاشی در ۱۰غرفه درکارخانه اشباع وتراورس شیرگاه به مناسبت روزمازندران طی آیینی باحضور مسئولین افتتاح ومورد بازدید قرارگرفت

درروزیکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱نمایشگاه توانمندی‌های صنایع دستی، موادغذایی ارگانیک ،گیاهان دارویی وعکس ونقاشی در ۱۰غرفه درکارخانه اشباع وتراورس شیرگاه به مناسبت روزمازندران طی آیینی باحضور مسئولین افتتاح ومورد بازدید قرارگرفت.
گفتنی است این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح ها برای بازدید علاقمندان آزاد است.