نظرسنجی عملکرد حوزه های مختلف شهرداری در تبریز

نتایج حاصل از یک نظرسنجی که با عنوان «عملکرد کدامیک از حوزه های زیر در منطقه سکونت شما در تبریز رضایت بخش است؟ ۱- رفت و روب معابر ۲- آسفالت معابر ۳- فضای سبز ۴- اقدامات فرهنگی» مطرح شد، نشان از نزدیکی گزینه های انتخابی شهروندان باهمدیگر را دارد.

به گزارش شهریار، در این نظرسنجی که توسط واحد پژوهش و افکارسنجی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز و از طریق رسانه ها انجام گرفت، ۳۵ درصد شرکت کنندگان گزینه “رفت و روب معابر”، ۳۳ درصد گزینه “آسفالت ریزی معابر”، ۲۲ درصد گزینه “فضای سبز” و نهایتا ۱۰ درصد ” اقدامات فرهنگی و اجتماعی” را انتخاب کردند.

نتایج بدست آمده از این نظرسنجی نیز پیرو سیاست های مدیریت شهری تبریز، حکایت از توسعه متوازن شهر در جنبه های خدماتی، عمرانی و فضای سبز را دارد و اقدمات فرهنگی و اجتماعی که نسبت به دیگر حوزه ها ضعیف ارزیابی شده است، انتظار می رود طی سال های بعدی در این زمینه اهتمام ویژه ی اتخاذ شود.

نظرسنجی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز را صفحات اینستاگرامی شهریارنیوز، آذرانجمن، مهر آذربایجان شرقی، تبریزخبرلری، شمس نیوز، تبریزیم، تبریزیمیز، کاف نیوز، تبریز جوان، تبریز سیاست، تریبون تبریز، نگاه آذربایجان و دیزمار و همچنین کانال های تلگرامی شهریارنیوز، تبریز خبرلری، شمس نیوز، عصر تبریز، تبریزیم و دیزمار با مشارکت ۱۰ هزار و ۷۸۴ شهروند به اشتراک گذاشتند.