استاندار همدان:

نظام مهندسی بر کیفیت مصالح ساختمانی نظارت کند

استاندار همدان با بیان اینکه فهرستی از شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی استاندارد باید تهیه شود خواستار نظارت، کنترل و تایید سازمان نظام مهندسی بر کیفیت مصالح استفاده شده در ساختمانها شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری همدان، علیرضا قاسمی فرزاد در نشست مشترک با رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ضرورت همکاری دیگر دستگاههای متولی در استان برای افزایش استاندارد و کیفیت کالا و خدمات، بر اجرای تکالیف قانونی درباره استاندارد سازی محصولات مورد استفاده مردم تاکید کرد.

وی افزود: بحث استانداردسازی خدمات و کالا در همه شئوونات زندگی مردم اثرگذار است و دستگاههای اجرایی استان برای تامین سلامت مردم اهمیت خاصی قائل می شوند.

قاسمی فرزاد خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی استان در زمینه تولید محصولات با کیفیت باغی و زراعی و سازمان صمت در حوزه محصولات معدنی و صنعتی برای استاندارد سازی تلاش می کنند.

وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست استان نیز در زمینه مراقبت از پوشش خاک، گیاهی و جانوری در استان همدان فعال است و با متخلفان در این زمینه ها برخورد می کند.

استاندار همدان اظهار امیدواری کرد که بتوان اهداف سازمانی استاندارد کردن کالاها و خدمات را در استان همدان محقق کرد.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه استاندارد کردن کالاها و خدمات گفت: باید با استفاده از رسانه ها و به خصوص تبیین مسائل مربوط به استفاده از محصولات با کیفیت در مدارس، فرزندان را آگاه کرد که نسبت به سلامت کالاهای مصرفی خود اشراف داشته باشند.