نصب تابلوهای دروازه ای در شهر گلستان

معاونت فنی و عمرانی شهرداری گلستان از نصب تابلوهای دروازه ای راهنمای مسیر با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال در سطح شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرگلستان مهندس نصرتی گفت: ارتقاء فرهنگ ترافیک در شهر از مهمترین اولویت های مدیریت شهری گلستان است.

وی اظهارکرد: عملیات نصب تابلوهای دروازه ای در شهر گلستان آغاز شده است.

وی تصریح کرد: تابلوهای راهنمای مسیر به منظور راهنمایی رانندگان، مسافران و گردشگران در مسیرهای اصلی شهر و یا به صورت بسترآگاهی قبل از رسیدن به محل خروجی و ورودی نصب می شوند که این تابلوها نقش بسیار مهمی در تامین ایمنی و هدایت شهروندان در دسترسی به مسیرهای اصلی مورد نظر دارد.

معاون فنی شهرداری گلستان اضافه کرد: امیدواریم با اجرای کامل این طرح شاهد رضایت خاطر شهروندان عزیز باشیم