نصب بنرهای پدافند غیرعامل در حوزه منطقه۴ تبریز

همزمان با هفته پدافند غیرعامل، شهرداری منطقه۴ با نصب بنرهایی به منظور نکوداشت این موضوع، اقدام به تبیین و آگاه‌سازی عمومی در حوزه پدافند غیرعامل کرد.

به گزارش شهریار، در عصر حاضر به دلیل اهمیت بالای پدافند غیرعامل لازم است که در تبیین این مهم گام برداشت.

شهرداری منطقه۴ تبریز در راستای آگاه‌سازی و نکوداشت پدافند غیرعامل به نصب بنرهایی در حوزه منطقه اقدام کرده است.

ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری یکی از اهدافی است که در بحث پدافند غیرعامل مورد توجه بوده و بایستی بر اساس برنامه ریزی ها، بتوانیم قدرت بازدارندگی و مقاومت ملی را افزایش دهیم.

فضای مجازی را نیز می‌توان بستری تعریف کرد که با یک جنگ همه جانبه در موضوع پدافند غیرعامل با آن مواجه هستیم.

مبرهن است که ایجاد آمادگی برای مقابله با موضوع فوق، نقش بسزایی در عدم آسیب پذیری داشته و در مصونیت از تهدیدات غیرقابل جبران اثرگذار است.