نشست کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان یزد

نشست کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان به ریاست دکتر سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور مدیران استان در محل سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، تشریح طرح توسعه اشتغال و توانمند سازی نیروی انسانی در سطح استان ، بررسی عملکرد هفت ماهه تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی استان درسال ۱۴۰۱ در سامانه رصد اشتغال و بررسی درخواست متقاضیان مجوز پشتیبان مشاغل خانگی در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت ، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و کشاورزی از مهم ترین دستور کارهای این نشست بود .