نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با معاونین فرمانداران شهرستان های استان

نشست دکتر عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با معاونین فرمانداران شهرستان های استان در خصوص بررسی وضعیت اقتصادی شهرستان ها در محل دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، تبیین رویکرد تحولی در ایجاد رشد اقتصادی، گزارش معاونین فرماندار از وضعیت صنایع شهرستان ها، گزارش آخرین وضعیت واحد‌های راکد در دستور کار این نشست بود.