میزبانی شهرداری تبریز از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان آذربایجان‌شرقی

شهردار تبریز گفت: برای اولین بار در کشور هر هفته روزهای چهارشنبه را به شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان، صاحبان فکر وایده و نوآوران اختصاص می‌دهیم.

یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار کرد: شهرداری تبریز با توجه به نامگذاری  امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید، اشتغال و دانش بنیان، پیشگام این حرکت شده و یک روز در هفته را برای نخبگان، صاحبان ایده و تفکر و اندیشه اختصاص داده است.

وی افزود : برای اولین بار در کشور چهارشنبه هر هفته میزبان نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف خواهد بود و هر نوع طرح، نوآوری در حوزه مدیریت شهری و دیگر حوزه‌های مدیریتی در  جلسات از سوی نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان طرح خواهد شد.

وی افزود: طرح‌های ارائه شده توسط نخبگان در حوزه مدیریت شهری به کمیته پایش و ارزیابی شهرداری تبریز رفته و پس از بررسی لازم برخی از آنها اجرایی خواهد شد.

شهردار تبریز تصریح کرد: طرح‌های ارائه شده در دیگر حوزه ها که مربوط به ادارات و دستگاه‌های دولتی  دیگر است، توسط شهرداری و برای بهره‌مندی بیشتر به آن ادارات دولتی ارجاع داده خواهد شد.

وی یادآور شد: در روزهای آتی چگونگی حضور نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در این جلسات و نحوه ارائه ایده‌ها به صورت دقیق از پایگاه خبری تحلیلی شهریارنیوز اطلاع رسانی خواهد شد.