گزارش عملکرد مالی سازمان میادین میوه و تره بار

گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص عملکرد مالی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، در صحن شورا بررسی و تایید شد. به گزارش شهرداران و پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «سازمان مدیریت میادین میوه و تره […]

گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص عملکرد مالی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، در صحن شورا بررسی و تایید شد.

به گزارش شهرداران و پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، برای سال مالی۱۴۰۰ و ۱۴۰۱» در دویست و نهمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.
در ابتدا حسابرس رسمی شورا به قرائت گزارش خود در این خصوص پرداخته و گفت: به نظر موسسه صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد. به همین ترتیب طبق گزارش حسابرس شورا، صورت‌های مالی این سازمان در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.
در روند بررسی گزارش حسابرس در خصوص عملکرد سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در خصوص بندهای تکلیفی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۰ توضیح داد: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، لزوم طراحی سیستم مناسب جهت شناسایی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سازمان اقدام کند.
صادقی ادامه داد: این سازمان همچنین موظف است نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت دعاوی مطروح علیه سازمان در خصوص پرونده‌های معارضین ملکی (در مورد مالکیت بخشی از میدان بعثت، میدان مرکزی و سایر میادین) اقدام کند.
صادقی در ادامه توضیحات خود در خصوص بندهای تکلیفی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۱ نیز بیان کرد: این سازمان موظف به تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی و بیمه تا پایان سال ۱۴۰۲ است؛ سازمان فوق همچنین موظف است نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف وضعیت دعاوی مطروحه علیه سازمان در خصوص پرونده‌های معارضین ملکی اقدام کرده و گزارش اقدامات انجام شده موارد مذکور را به شورا ارائه کند.
وی افزود: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف حساب‌های بانکی راکد و نیز لزوم طراحی سیستم مناسب جهت شناسایی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سازمان و همچنین رعایت تفکیک و طبقه‌بندی حساب‌ها در فاینانس، همچنین پیگیری و ارائه گزارش در خصوص اقدام انجام شده در مورد وضعیت پروژه کارخانه خوراک دام و طیور است، سازمان مذکور باید به رفع مغایرت بین حساب‌های فی‌مابین با سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران نیز اقدام کند.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا در جریان بررسی گزارش حسابرس در خصوص عملکرد این سازمان در قالب تذکری بیان کرد: بر اساس تبصره سوم بودجه ۱۴۰۰ مقرر شد این سازمان ۱۵۰ میلیارد تومان از مازاد درآمد خود به خزانه واریز کند؛ در گزارش حسابدار ذکر شد که ۴۰ میلیارد از درآمد این سازمان به حساب خزانه واریز شده است و باقی در مناطق ۲۲گانه هزینه شده است؛ با توجه به نکات فوق، درخواست می‌شود مدیرعامل این سازمان در خصوص چرایی هزینه کرد این مبلغ به طور مستقیم در مناطق و بدون واریز به خزانه توضیحاتی ارائه دهد.
در ادامه فصاحت، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در پاسخ به نکات مطرح شده توضیح داد: این سازمان ۶۱میلیارد تومان جریمه مالیاتی داشته که جرایم قابل بخشش پرداخت شده و تنها جرایم غیر قابل بخشش مانده بود که از حساب سازمان برداشت شد؛ در جریان برگزاری جلساتی در این باره مقرر شد جهت بررسی دقیق فرصت دیگری ظرف مدت کمتر از یک هفته به این سازمان جهت تعیین تکلیف قطعی قطعی این موضوع و نیز صدور گواهی عدم بدهی داده شود. این امر در خصوص مباحث مالیاتی سال مالی ۱۴۰۱ نیز صادق است. پرداخت‌های مربوط به حجرات میدان مرکزی نیز انجام شد.
فصاحت در ادامه درخصوص موضوع واریز مازاد درآمد در پاسخ به سوال رئیس کمیته نظارت شورا توضیح داد: تاکنون قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان واریز شده و یا جزو تعهداتی بوده که این سازمان تقبل کرده است؛ گزارش مورد درخواست هم در اسرع وقت تهیه و ارائه خواهد شد.
در نهایت این گزارش با اکثریت آرای موافق برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به تایید اعضا رسید.