شهردار قم گفت:

منطقه ۸ شهرداری می‌تواند پایلوت صدور پروانه الکترونیکی باشد.

به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد در بازدید سرزده از منطقه هشت شهرداری، با اشاره به اهمیت آرشیوسازی الکترونیکی پرونده‌ها در شهرداری اظهار داشت: برای رسیدن به شهر هوشمند و شهروند هوشمند نیاز به افزایش خدمات الکترونیکی داریم که نخستین مرحله آن در شهرداری، آرشیوسازی الکترونیکی پرونده‌هاست. وی بایگانی الکترونیکی را رکنی مهم در […]

به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان‌نژاد در بازدید سرزده از منطقه هشت شهرداری، با اشاره به اهمیت آرشیوسازی الکترونیکی پرونده‌ها در شهرداری اظهار داشت: برای رسیدن به شهر هوشمند و شهروند هوشمند نیاز به افزایش خدمات الکترونیکی داریم که نخستین مرحله آن در شهرداری، آرشیوسازی الکترونیکی پرونده‌هاست.

وی بایگانی الکترونیکی را رکنی مهم در شهرداری دانست و ادامه داد: منطقه هشت شهرداری با توجه به آرشیوسازی اکثر اسناد می‌تواند پایلوت صدور پروانه الکترونیکی در بین مناطقِ شهری باشد.

الحاق اراضی جدید به محدوده شهری را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: طبق قانون، ۱۰ درصد این اراضی سهم شهرداری است که با توجه به اینکه این منطقه بیشترین الحاقات را داشته، باید این قانون پیگیری و اجرایی شود.

شهردار قم با اشاره به اهمیت تکمیل ساختمان اداری این منطقه شهری تصریح کرد: باید تلاش شود تا پایان سال، ساختمان اداری منطقه تکمیل و مباحث جابجایی صورت گیرد.