شهردار تبریز:

مناطق و سازمان ها تدوین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ را تسریع کنند

شهردار تبریز از مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری خواست تدوین و تقدیم بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده تسریع کنند.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار در جمع مدیران شهرداری با اشاره به در پیش بودن فصل بودجه نویسی برای سال آینده گفت: مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری تا پایان آبان مکلف به تدوین و ارسال بودجه پیشنهادی خود به شهرداری مرکز هستند و لازم است در مدت زمان باقی مانده، نسبت به تسریع مراحل بودجه نویسی اقدام کنند.

وی افزود: فرصت سوزی در تدوین بودجه پیشنهادی و تاخیر در ارسال به موقع آن، زمینه ساز تاخیر در تدوین و تقدیم لایحه بودجه شهرداری به شورای شهر می شود، برای همین، باید خود را موظف به ارایه به موقع لایحه بودجه سال آینده به شورا بدانیم.

شهردار تبریز ابراز امیدواری کرد با همکاری و جدیت همه مدیران شهرداری، زمینه برای تدوین و ارایه بودجه ای هدفمند، واقعی و منطبق با نیازها و مشکلات شهروندان در سال آینده فراهم شود.